Polityka dotycząca plików cookies

1. DLACZEGO TA POLITYKA?

1.1 Warunki ogólne

Warunki niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies (dalej "Polityka") odnoszą się do Strony.

Celem niniejszej Polityki jest (1) poinformowanie o liście plików Cookies używanych i automatycznie pobieranych na urządzenie Użytkownika; oraz (2) poinformowanie o celu instalacji i używania takich plików Cookies, jak również o okresie przechowywania/instalacji takich plików Cookies na urządzeniu Użytkownika; oraz (3) poinformowanie o metodach wyłączenia i/lub usunięcia plików Cookies z urządzenia Użytkownika.

Każdy Użytkownik ma prawo zapoznać się z tekstem niniejszej Polityki pod następującym linkiem: https://apps24.org/cookie-policy.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią integralną część Polityki Prywatności Serwisu, z którą Użytkownik może zapoznać się pod następującym linkiem: https://apps24.org/cookie-policy.

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki i/lub działania Cookies, Użytkownik może kierować swoje pytania do Posiadacza praw w następujący sposób:

https://apps24.org/contacts

Jeśli Użytkownik nie zgadza się i/lub nie rozumie niektórych warunków niniejszej Polityki, powinien natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

1.2 Definicja pojęć i określeń

"Cookies" oznacza przeważnie małe fragmenty danych przechowywane na komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika, które umożliwiają rejestrowanie pewnych informacji podczas każdej wizyty na Stronie, interakcji z usługami, aplikacjami, narzędziami oraz wysyłania i odbierania wiadomości, w celu identyfikacji Użytkownika niezależnie od używanego urządzenia.

"Użytkownik" oznacza osobę prawną lub fizyczną, która korzysta i/lub uzyskuje dostęp do Strony.

"Właściciel praw autorskich" oznacza następującą osobę, na której nazwisko zarejestrowana jest Strona:

https://apps24.org

"Strona" oznacza jednostkę informacyjną w Internecie, zasób stron internetowych (dokumentów), połączonych wspólnym tematem i powiązanych ze sobą linkami. Strona jest zarejestrowana na Posiadacza Praw i jest koniecznie powiązana z określoną domeną, która jest jej adresem. Niniejsza Polityka została opracowana dla strony internetowej: https://apps24.org.

2. DO CZEGO WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIES?

2.1 Cele stosowania

Posiadacz praw wykorzystuje pliki Cookies do realizacji następujących celów:

(1) do przechowywania informacji o Użytkowniku przez czas korzystania przez niego ze Strony.

(2) aby osoby trzecie mogły reklamować się na Stronie i/lub śledzić informacje o Użytkownikach w celu zapewnienia ukierunkowanej reklamy lub analizy użytkowania strony.

(3) w celu analizy ruchu na Stronie przez Użytkowników, określenia skuteczności treści reklamowych i ich popularności wśród Użytkowników.

(4) w celu funkcjonowania poszczególnych sekcji/stron Serwisu (gdzie stosowanie Cookies jest niezbędne).

(5) w celu poprawy użyteczności i nawigacji w Serwisie. (6) w celu poprawy interakcji pomiędzy Stroną a Użytkownikami.

(7) w celu poprawy jakości usług oraz zapewnienia Użytkownikom maksymalnej wygody i komfortu podczas korzystania z Witryny.

2.2 Rodzaje gromadzonych informacji

Właściciel Praw nie wykorzystuje Plików Cookie do identyfikacji Użytkowników, a wyłącznie do określenia sposobów korzystania przez Użytkowników ze Strony.

Właściciel Praw może wykorzystywać Pliki Cookies do zbierania następujących informacji o Użytkownikach:

(1) adres IP, typ przeglądarki i urządzenie używane do uzyskania dostępu do Strony; oraz

(2) dane dotyczące systemu operacyjnego i dostawcy usług internetowych; oraz (3) informacje o kraju, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony; oraz

(4) data i godzina wizyty na Stronie, a także ewentualna liczba kliknięć dokonanych przez Użytkownika.

3. JAKIE PLIKI COOKIES SĄ WYKORZYSTYWANE?

Zgodnie z ogólnie przyjętymi klasyfikacjami, obecnie wyróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

(1) Techniczne pliki cookies. Są one niezbędne do sprawnego i niezawodnego funkcjonowania Strony. Wyłączenie tego typu plików cookies może ograniczyć dostęp Użytkownika do niektórych funkcjonalności Strony.

(2) Pliki cookie sesji. Mają charakter tymczasowy i przechowują informacje o aktywności przeglądania strony przez Użytkownika przez jedną sesję (tj. do momentu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika).

(3) Podmioty trzecie i ich pliki cookie. Są one potrzebne do następujących celów: (a) do zbierania informacji z platform analitycznych o wizytach Użytkownika na Stronie, do budowania profilu Użytkownika oraz do analizy skuteczności Strony i strategii marketingowej; (b) do dostarczania, za pośrednictwem osób trzecich (platform marketingowych lub agencji), spersonalizowanych treści reklamowych i/lub marketingowych Użytkownikowi na Stronie i/lub na stronach internetowych osób trzecich.

Działająca Strona wykorzystuje następujące pliki Cookies należące do Posiadacza praw:

________

Działająca Strona może wykorzystywać następujące Pliki Cookies należące do podmiotów trzecich:

Google Ads

Google Analytics Yandex Metrika

Ponadto, Witryna może wykorzystywać następujące technologie do zbierania niespersonalizowanych informacji i śledzenia Użytkowników:

Yandex Metrika Google Analytics

4. JAK USUNĄĆ/WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE?

4.1 Postanowienia ogólne

Uzyskując dostęp do Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Witrynę plików cookies w następujący sposób:

Klikając na przycisk zgody przy pierwszej wizycie na Stronie

Każdy Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć obsługę plików cookies na urządzeniu, z którego uzyskuje dostęp do Strony i/lub usunąć pliki cookies, które zostały już pobrane na jego urządzenie. Jeżeli Użytkownik nie chce wyłączyć obsługi plików cookies i/lub usunąć wcześniej pobranych plików cookies, nie są wymagane od niego żadne dalsze działania w tym przypadku.

Należy pamiętać, że Właściciel praw dokłada wszelkich starań, aby Użytkownik mógł korzystać ze Strony bez pobierania jakichkolwiek plików cookies. Jednakże Właściciel Praw nie gwarantuje, że pliki cookies nie będą w ogóle pobierane ze względu na techniczne i funkcjonalne cechy Strony.

Pliki cookies mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika od kilku godzin do kilku dni lub lat, w zależności od rodzaju pobieranych/używanych plików cookies.

4.2 Procedura wyłączenia obsługi plików Cookies

Użytkownik może wyłączyć działanie plików Cookies w Serwisie poprzez wykonanie następujących czynności:

Wyłączenie nie jest przewidziane. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z polityką naszej Strony, musi opuścić Stronę.

Użytkownik może również wyłączyć działanie plików cookies i/lub całkowicie je usunąć poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki (możliwe jest również usunięcie/wyłączenie plików cookies ustawionych przez inne strony internetowe):

(1) W przypadku Google Chrome należy zmienić ustawienia i konfigurację przeglądarki zgodnie z poniższą instrukcją pod linkiem: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDes ktop&hl=ru.

(2) W przypadku przeglądarki Firefox należy zmienić ustawienia i konfigurację przeglądarki zgodnie z poniższym linkiem: https://support.mozilla.org/ru/kb/uluchshennaya-zashita-ot-otslezhivaniya-v-fir efox-?redirectlocale=pl-US&redirectslug=enable-and-disable-cookies-website- preferences.

(3) W przypadku Internet Explorer zmień ustawienia i konfigurację przeglądarki zgodnie z następującym linkiem: https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17442/windows-internet-explorer-dele te-manage-cookies.

(4) W przypadku Safari należy zmienić ustawienia i konfigurację przeglądarki zgodnie z następującymi instrukcjami znajdującymi się na stronie https://support.apple.com/ru-ru/guide/safari/sfri11471/mac.