Угода користувача

1. Загальні положення

1.1 Адміністрація сайту (далі - "Адміністрація") пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) - використовувати сайт https://apps24.org і його сервіси (далі - "Сайт") на умовах, викладених у цій Угоді користувача (далі - "Угода", "УС"). Угода набирає чинності з моменту висловлення Користувачем згоди з її умовами в порядку, передбаченому п. 1.3 Угоди.

1.2 Використання Сайту регулюється цією Угодою. Угода може бути змінена Адміністрацією без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://apps24.org/rules.

1.3 Починаючи використовувати Сайт, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без жодних застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень Угоди, Користувач не має права використовувати Сайт. У разі якщо Адміністрацією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 1.2 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

2. Загальні положення про використання

2.1 Адміністрація має право встановлювати обмеження у використанні Сайту для всіх Користувачів, або для окремих категорій Користувачів.

2.2. Адміністрація має право надсилати своїм Користувачам інформаційні повідомлення.

2.3. Користувач цим повідомлений і погоджується, що для завантаження ПЗ Адміністрація пропонує на вибір додаткові посилання з сайтів партнерів.

3.3.2 У ряді випадків завантажити з рекламними ярликами сайтів-партнерів нашого каталогу. Відмовитися від встановлення ярликів можна знявши галочку біля поля "Додати ярлики сайтів-партнерів на робочий стіл" під час встановлення.

2.3.3. Завантажити офіційну версію.

3. Умови використання Сайту

3.1 Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням Сайту, зокрема, якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства під час використання Сайту.

3.2 При використанні Сайту Користувач не має права:

3.2.1. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати контент, що є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає моральність, демонструє (або є пропагандою) насильства та жорстокості, порушує права інтелектуальної власності, пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною ознаками, містить образи на адресу будь-яких осіб або організацій, містить елементи (або є пропагандою) порнографії, дитячої порнографії, дитячої порнографії, дитячого порнографіі, порнографій, дитячих порнографій, порнографій, дитячих порнографій, дитячих порнографій, порнографії, дитячих порнографій, дитячої порнографій, порнографій, порнографії, порнографії, порнографії, дитячого порнографій, дитячих порнографій, дитячої порнографій, порнографії, дитячої порнографії, порнографії

3.2.2. порушувати права третіх осіб, зокрема неповнолітніх осіб, та/або заподіювати їм шкоду в будь-якій формі;

3.2.3. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати контент, за відсутності прав на такі дії згідно із законодавством або будь-якими договірними відносинами;

3.2.4. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати не дозволену спеціальним чином рекламну інформацію, спам (зокрема й пошуковий), списки чужих адрес електронної пошти, схеми "пірамід", багаторівневого (мережевого) маркетингу (MLM), системи інтернет-заробітку та e-mail-бізнесів, "листи щастя";

3.2.5. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати та/або розповсюджувати будь-які матеріали, які містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли або програми, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів і програм для їхньої генерації, логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу.

3.2.6. несанкціоновано збирати та зберігати персональні дані інших осіб;

3.2.7. порушувати нормальну роботу Сайту;

3.2.8. розміщувати посилання на ресурси мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України;

3.2.9. сприяти діям, спрямованим на порушення обмежень і заборон, що накладаються Угодою;

3.2.10. іншим чином порушувати норми законодавства, у тому числі норми міжнародного права.

4. Виключні права на зміст Сайту та контент

4.1 Усі об'єкти, доступні за допомогою Сайту, зокрема елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки та інші об'єкти (далі - вміст Сайту), а також будь-який контент, розміщений на Сайті, є об'єктами виключних прав Адміністрації, Користувачів та інших правовласників.

4.2 Використання контенту, а також будь-яких інших елементів Сайту можливе тільки в рамках пропонованого функціоналу. Жодні елементи змісту Сайту, а також будь-який контент, розміщений на Сайті, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, зокрема: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі, відображення у фреймі тощо. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або цією Угодою.

Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або цією Угодою.

Використання Користувачем елементів змісту Сайту, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (чи псевдоніму) автора/найменування правовласника у незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта у незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України або цією Угодою.

5. Сайти та контент третіх осіб

5.1. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їхній контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ, використовуючи Сайт, зокрема, за будь-які думки або твердження, висловлені на сайтах третіх осіб, рекламу тощо, а також за доступність таких сайтів або контенту та наслідки їх використання Користувачем.

5.2 Посилання (у будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщене на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Адміністрації, за винятком випадків, коли на це прямо зазначено на Сайті.

6. Реклама на Сайті

6.1 Адміністрація не несе відповідальність за зміст рекламних оголошень, розміщених на Сайті.

7. Відсутність гарантій, обмеження відповідальності

7.1 Користувач використовує Сайт на свій власний ризик. Сайт надається "як є". Адміністрація не приймає на себе жодної відповідальності, в тому числі за відповідність Сайту цілям Користувача;

7.2 Адміністрація не гарантує, що: Сайт відповідає/буде відповідати вимогам Користувача; Сайт буде доступний безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, що можуть бути отримані з використанням Сайту, будуть точними та надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в будь-якій якості (наприклад, для встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих із використанням Сайту, буде відповідати очікуванням Користувача;

7.3 Будь-які інформацію та/або матеріали (зокрема ПЗ, що завантажується, листи, будь-які інструкції та інструкції до дії тощо), доступ до яких Користувач отримує з використанням Сайту, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та/або матеріалів, зокрема за шкоду, яку це може заподіяти комп'ютеру Користувача чи третім особам, за втрату даних або будь-яку іншу шкоду;

7.4 Адміністрація не несе відповідальності за будь-які види збитків, що сталися внаслідок використання Користувачем Сайту або окремих частин/функцій Сайту;

7.5 За будь-яких обставин відповідальність Адміністрації обмежена 1000 (однією тисячею) українських гривень і покладається на Адміністрацію за наявності в її діях вини.

8. Інші положення

8.1 Ця Угода являє собою договір між Користувачем та Адміністрацією щодо порядку використання Сайту та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.

Сама Угода є договором між Користувачем та Адміністрацією щодо порядку використання Сайту та замінює собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.

8.2 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Усі можливі спори, що випливають із відносин, регульованих цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами українського права. Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном "законодавство" розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

Скрізь за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном "законодавство" розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

8.3 Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовними до відносин між Користувачем і Адміністрацією.

Зважаючи на те, що послуги надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути застосовані до відносин між Користувачем і Адміністрацією.

8.4 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин зі спільної діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

8.5 Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

8.6 Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угод не позбавляє Адміністрацію права вчинити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Адміністрації від своїх прав в разі вчинення в подальшому подібних або подібних порушень.